| กิจกรรมชุมชน | กิจกรรมใจถึงใจ |
 

CSR Activity


กิจกรรมเพื่อสังคม

Project Image

ปี 2564--บริจาคสิ่งของที่ รร.พระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13 มีนาคม 2564

Project Image

ปี 2563--สวนเอเดน อ.บ้านค่าย วันที่ 17 ตุลาคม 2563

Project Image

ปี 2563--ปลูกป่า-ชายเลน ประแส จ.ระยอง วันที่ 12 กันยายน 2563

Project Image

ปี 2563--ทำโป่งเทียม เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

Project Image

ปี 2562 สร้างสะพานแขวน และแนวกั้นน้ำชะลอการพังทะลายของดินริมตะลิ่ง วันที่ 17 สิงหาคม

Project Image

ปี 2562--ทำฝายกักเก็บน้ำ วันที่ 27 เมษายน 2562

Project Image

ปี 2561--ปลูกปะการัง ณ หาดนางรำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 27 ตุลาคม 2561

Project Image

ปี 2560--ทำโป่งเทียม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชราชมี วันที่ 2 กันยายน 2560

Project Image

ปี 2558--สร้างฝายชะลอน้ำที่อุทยานแห่งชาติ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 7 มีนาคม 2558

Project Image

ปี 2556--สร้างรั้วโรงเรีนนิคมสร้างตนเอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง วันที่ 11 พฤษภาคม 2556

Project Image

ปี 2555--กิจกรรมรั้วทะเล ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2555

Project Image

ปี 2554--บริจาคสิงของที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 3 มิถุนายน 2554

Project Image

ปี 2554--กิจกรรมเยี่ยมผู้ติดเชื้อ และผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อ ณ สวนเอเดน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วันที่ 10 กันยายน 2554