| กิจกรรมชุมชน | กิจกรรมเพื่อสังคม |
 

CSR Activity


กิจกรรมใจถึงใจ

Project Image

ปี 2564--มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ปลวกแดง และ รพ.สต. 4 แห่ง วันที่ 17 ธันวาคม 2564

Project Image

ปี 2563--บริจาคของโรงเรียนบ้านคลองยาง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

Project Image

ปี 2562--บริจาคของโรงเรียนเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  

Project Image

ปี 2558--บริจาคของโรงเรียนเพียงหลวง3 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี