มอบหน้ากากอนามัย โดยรอบสถานประกอบการ  (มีนาคม  2565)

มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน โดยรอบสถานประกอบการ (จำนวนหมู่บ้านละ 20 กล่อง) ในวันที่ มีนาคม 2565

 

มอบหน้ากากอนามัยให้กับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยรอบสถานประกอบการ (จำนวนหมู่บ้านละ 20 กล่อง) ในเดือน มีนาคม2565