| กิจกรรมเพื่อสังคม | กิจกรรมใจถึงใจ |

CSR Activity


กิจกรรมเพื่อชุมชน

กิจกรรมปี 2565 

Project Image

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านระเวิง
วันที่ 11 มกราคม 2565

Project Image

มอบของขวัญ ฺBS,BMT 
โรงเรียนบ้านคลองกรำ
วันที่ 11 มกราคม 2565

Project Image

มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน
โดยรอบสถานประกอบการ
เดือน มีนาคม 2565

Project Image

มอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชน
โดยรอบสถานประกอบการ
ในเดือนพฤษภาคม 2565

กิจกรรมปี 2564 

 
Project Image

ปี 2564--กิจกรรมผู้สูงอายุ
วันที่ 8 เมษายน

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนพันเสด็จใน วันที่ 11 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนสุรศักดิ์
วันที่ 11 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนหนองกรำ
วันที่ 11 พฤษภาคม  

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านเนินสวรรค์ วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านมาบยางพร วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านระเวิง วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านสุรศักดิ์ วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านหนองก้างปลา วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านหนองค้างคาว วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านห้วยปราบ วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้ รพสต.เขาหิน วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้ รพสต.หนองค้างคาว วันที่ 13 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านหนองกรำ หมู่บ้าน วันที่ 19 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านมาบเตย วันที่ 19 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านวงเขยง วันที่ 19 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้หมู่บ้านวงตาผิน วันที่ 19 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้ รพสต.มาบยางพร วันที่ 19 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้ รพสต.ห้วยปราบ วันที่ 19 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน วันที่ 21 พฤษภาคม

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมมอบน้ำดื่มให้ รพ.สต.บ้านหนองค้างคาว วันที่ 4 พฤศจิกายน

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมมอบน้ำดื่มให้ รพ.สต.บ้านห้วยปราบ  วันที่ 16 พฤศจิกายน

Project Image

ปี 2564--กิจกรรมมอบน้ำดื่มให้ รพ.สต.บ้านหนองค้างคาว วันที่ 25 พฤศิกายน