•      เพื่อส่งให้โรงงานผลิตยางรถยนต์ มีขนาดดังนี้
  •   Steel cord ขนาดใหญ่ ใช้สำหรับเป็นโครงยาง และเข็มขัดรัดหน้ายางรถโดยสารขนาดใหญ่(Bus) และรถบรรทุก(Truck)
  •   Steel cord ขนาดกลางใช้สำหรับเป็นเข็มขัดรัดหน้ายางรถบรรทุกขนาดเล็ก(Pick up)
  •   Steel cord ขนาดเล็ก ใช้สำหรับเป็นเข็มขัดรัดหน้ายางรถเก๋ง(Passenger car)